sitatskikk

« – Offentlighetens klare lys er i grunnen nok.»
«Det er påfallande at problema med Alnæs sitt arbeid ikkje tidlegare har blitt teke opp.»
«Det ville bli ein nokså uavbroten serie av flausar dersom han med eigne ord skulle tolke det som er meir detaljprega.»
«Var det dette nivået Fritt Ord tok sikte på då dei sette inn nokre millionar i Morgenbladet?»
«Vi er underveis i arbeidet blitt oppmerksom på at vår måte å gjøre dette på ikke er god nok.»
«Jeg går ut med dette nå fordi jeg ble så irritert på kommentatorenes forsøk på bagatellisering.»
«Jeg visste at Alnæs var en tusenkunstner, men ikke at han var så god i sitatkunst uten hermetegn.»
«Det er bedre at Gyldendal gir av pengelasset, enn at en stakkars lektor blir presset til å gi av profitten sin.»