sitatskikk

«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»
Men det er klart at det er en forsker her som føler seg utnyttet og tråkket på. Det må man ta på alvor.
Det er ironisk at Morgenbladet, i en sak om dårlig kildehenvisning, ikke nevner en tidligere kilde.
«Mye av det som i dag kalles ‹plagiat› er derfor opphavsrettslig tillatt.»
«Det er på høg tid å setje forskingsfusk endå meir på dagsordenen.»