sitatskikk

Men det er klart at det er en forsker her som føler seg utnyttet og tråkket på. Det må man ta på alvor.
Det er ironisk at Morgenbladet, i en sak om dårlig kildehenvisning, ikke nevner en tidligere kilde.
«Det er på høg tid å setje forskingsfusk endå meir på dagsordenen.»
«Mye av det som i dag kalles ‹plagiat› er derfor opphavsrettslig tillatt.»