Annonse

sinnslidelser

«Lovproposisjonen har ikke presentert et bedre forslag enn det som vi har i dag.»
«Det er ikke avskaffelsen av psykosevilkåret som er det store problemet.»