singularitet

«Menneskene er fortsatt en viktig brikke i spillet. Og dette kompliserer bildet.»
«Vil antropocen, menneskets tidsalder, paradoksalt nok også markere avviklingen av mennesket slik vi kjenner det?»
«Kunstig intelligens er mye nærmere enn du tror.»