simon malkenes

Malkenes sin påstand om at Utdanningsetaten ignorerte et pålegg fra politisk ledelse, er ikke riktig.
«Den myke og verdibaserte skolen blir med forakt kalt «koseskole» av Høyre. Målbar kunnskap er alt.»
«Lærere er kollektive vesener.»
«Slik henger den økonomiske forståelsen av barn som humankapital sammen med det nyliberale synet på lederskap.»