Sigve Indregard

«Norske redaktører har sviktet sitt kall.»