Sigmund Karterud

«I øyeblikket er en «traumebølge» i ferd med å erstatte både borderline, bipolar og psykose-diagnoser.»
«Det er opplysninger om tredjemannen man gjerne sladder.»