selvmord

Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
«Moes retorikk er grunnleggende selvmotsigende.»
«Ha-ha! (Hun er morsom, jeg gir henne det.)»
«Vi 'feirer' ikke selvmord i avisene, slik Grue fremstiller det.»
«Ingen av dem som har engasjert seg, har pekt på konkrete medier eller konkrete feilgrep.»