seksuell trakassering

En tilbakeholdenhet av den art Etikeren her tar til orde for har ofte motsatt effekt
«Man krever et oppgjør med dårlig folkeskikk, men det dreier seg foreløpig mest om en kartlegging.»
«Er en forklaring alltid en unnskyldning?»