Annonse

sekstiåttere

sekstiåttere

«Det er få tegn på at middelklassens unge, på grunn av redsel for deklassering, slutter å drikke.»
«For mange ble dette en mental spagat.»