scenenekt

«Avkolonisering handler jo nettopp om å gi flere en scene.»