sau

«Den psykiske belastningen på oss som lever med rovdyr i beiteområdene er betydelig.»