samtidslitteratur

For Tokarczuk er det å være i bevegelse en måte å nærme seg sannheten på.