Annonse

samisk kultur

samisk kultur

«Tvert imot har dette prosjektet fra begge sider vært preget mest av saklighet, og lite av sårhet.»
Holmberg representerer en ny type samisk kunstner som er vokst opp i det superglobale informasjonssamfunnet, med alle dets implikasjoner.