samisk kultur

«Tvert imot har dette prosjektet fra begge sider vært preget mest av saklighet, og lite av sårhet.»
Holmberg representerer en ny type samisk kunstner som er vokst opp i det superglobale informasjonssamfunnet, med alle dets implikasjoner.