samisk kultur

«Tvert imot har dette prosjektet fra begge sider vært preget mest av saklighet, og lite av sårhet.»