samfunnsvitenskap

«En stat bestemmer selv om den vil ha migranter», skriver Janne Haaland Matlary.
«Folks liv forstås rett og slett ikke godt på avstand.»