Annonse

samfunnsøkonomi

«Man kjøper noe i håp om at «en enda større idiot» skal komme og betale mer.»
«Det er videre at de med lønnet jobb har begrenset appetitt for å subsidiere de som velger å stå varig uten lønnet jobb.»
«Vi trenger ikke internasjonal ekspertise for å fastslå om KPI-prognoser eller befolkningsprognoser er av god kvalitet!»
Administrerende direktør har ansvar for å levere resultatene.