samfunnsdebatt

«Hva er mistenkelig med å ønske åpenhet og debatt?»