ruspolitikk

«De fleste brukere har ikke avhengighetsproblemer, men et urovekkende potensial for å utvikle det.»
«Varme og medmenneskelighet skal erstatte kriminalisering og bortvisning.»
«Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse.»