rusmisbruk

«Varme og medmenneskelighet skal erstatte kriminalisering og bortvisning.»