runar døving

I Døvings verden handler ernæringsvitenskapen om to faktorer; innhold av næringsstoffer og innhold av energi i maten.
«Opprinnelse har alt å si for hvordan maten smaker.»