rovdyr

«Den psykiske belastningen på oss som lever med rovdyr i beiteområdene er betydelig.»
«Det er mer sannsynlig å bli angrepet av en sint elg i skogen enn å få et glimt av en ulv.»