romaner

«Det som opprinnelig var satire hos Huxley, er blitt en pinlig ­presis beskrivelse av vår verden i dag.»
Jeg stusser over Brochmanns begrunnelse for å lese romanene Samleren og Grandiosa opp mot hverandre.»