Roald Amundsen

De færreste mener at kvinner kun kan forstå seg selv og sin fortid gjennom andre kvinner.