riksmålsforbundet

Nå handler det ikke om strid mellom målformer og ordformer, men om selve det norske språkets fremtid i en globalisert verden.
«Ikke la oss bruke knapp tid og knappe penger på å utrede, vi vet hvor skoen trykker.»
«På mange byggeplasser mangler de ansatte ett felles språk å kommunisere på.»
«Kartverket vedtok Kvem uten engang å ville vurdere Hveem.»
«Frode Korslund er åpenbart opptatt av det akademisk korrekte og pertentlige.»
«Vi er mange som er ledet inn i bøkenes verden av kyndige bibliotekarer.»