Riksarkivet

«Vi er nødt til hele tiden å tenke ‘er det noe vi kan ta betalt for?’»