Annonse

rettssystemet

rettssystemet

«Det er retten, ikke rettspsykiaterne, som skal avgjøre skyldspørsmålet.»
« Svakhetene ved utredningen ligger i utvalgets egne vurderinger.»