rettssikkerhet

«Når man faller ned på en vesentlig annen regel-utforming, som ingen har hatt anledning til å uttale seg om, så er ny høring påkrevet.»
Det er utfordrende å formulere en utilregnelighetsregel som favner de som av forbigående årsaker mangler skyldevne.
«En regel som den foreslåtte, er vurdert i utredningen, men avvist på grunn av dens iøynefallende svakheter.»
«Vurderingene siden 1958 har stor sett vist med stadig større grad av klarhet at dommen er riktig.»
«Det var Finn Iunker som begynte med «å hamre løs» på oss.»
I sitt forrige innlegg kalte Linneberg meg Finn R., for liksom å mane frem at «Iunker» rimer på «runker».
«At jeg holder på med 'usannheter' tar jeg som en ytterligere kompliment.»
«Sjelden eller aldri har så mange kvalifiserte forskere fra ulike vitenskaper tvilt så mye så lenge på noe som på dommen i Torgersensaken.»