Annonse

rettsmedisin

rettsmedisin

Det er utfordrende å formulere en utilregnelighetsregel som favner de som av forbigående årsaker mangler skyldevne.