retorikk

«Denne forestillingen om at en minoritet forstiller seg, er avgjørende, og farlig.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»
«Han resirkulerer forestillingen om at «mainstream islam» er det samme som religiøs ekstremisme.»
«Hellands tilnærming vil gjøre det forkastelig å kritisere en ideologi som ufornuftig.»