reproduksjon

«Assistert reproduksjon handler ikke om en kamp mot menn.»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Jeg har sett flere ganger at en i teologiske og religiøse kretser postulerer at abort og eutanasi er forbundet med hverandre.»
«Det er ikke lenge siden homofili ble kategorisert som et avvik.»
«Vi skal være glade for at teologers magefølelse i blant har måttet vike for argumenter.»