Annonse

religion

religion

«KRLE skal være et allmenndannede kunnskapsfag, ikke opplæring til tro.»
«Knapt noe sted finner du mer opphetede debatter og latterliggjøringer.»
«God kommunikasjon er avgjørende for læring.»