religion

«KRLE bør hverken legitimeres eller avvises med utgangspunkt i en bestemt forståelse av religion.»
Schjetne og kompani avslutter sin kritikk med å hevde at KRLE-faget er «verdifullt». Jeg er uenig.
«KRLE skal være et allmenndannede kunnskapsfag, ikke opplæring til tro.»