religion

«Han resirkulerer forestillingen om at «mainstream islam» er det samme som religiøs ekstremisme.»
«Hellands tilnærming vil gjøre det forkastelig å kritisere en ideologi som ufornuftig.»