Raymond Johansen

«Det kan bli mange brutte løfter å forsvare om fire år.»