rasehygiene

«Jeg er åpen for at en større kvinneandel kan være et gode for et samfunn. Skulle det være en absurd konklusjon?»