Per Qvale

«Også språklig er etterordet en messe verdt.»