punk

«Vi snakker tross alt om et av etterkrigstidens mest reaksjonære fenomener.»