psykoterapi

«Behandlerne kan ut fra forskning informere pasienten før behandling om sjansen for å få utbytte.»
«Det er innlysende at ekspertise involverer kunnskap, men kunnskap er ikke tilstrekkelig i en ekspertpraksis.»