Annonse

psykologi

psykologi

«Å ødelegge undervisningen for sine studenter er uprofesjonelt.»
«Med dagens diagnoser kan «pakkeforløp» sementere en ulik og dårlig tilpasset praksis.»