Psykologforeningen

«Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring.»