psykologer

«Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring.»
«Å ødelegge undervisningen for sine studenter er uprofesjonelt.»
«Man kan undre seg over myndighetenes hensikt med å tre pakkeforløp nedover psykisk helsevern.»