psykoanalyse

Å jakte ulovlig medisinsk informasjon i gamle arkiver bør ikke være en sommerens mystiske thriller.
Man bør være klar over at dette var en såkalt psykoanalyse som ble utført før psykoanalysens relasjonelle vending.
Notata burde ha vore øydelagd på eit tidleg tidspunkt.
«Det er opplysninger om tredjemannen man gjerne sladder.»