psykisk sykdom

«Med dagens diagnoser kan «pakkeforløp» sementere en ulik og dårlig tilpasset praksis.»