psykisk helsevern

«Det trenger ikke å være en motsetning mellom systemtenkning, humanisme og pakkeforløp.»
«Det er innlysende at ekspertise involverer kunnskap, men kunnskap er ikke tilstrekkelig i en ekspertpraksis.»
«Det er varierende hvordan faglige retningslinjer etterleves.»