Annonse

psykisk helse

psykisk helse

Dagligspråket og fagspråket brukes på forskjellig vis.
Berg Eriksens fremstilling av «den psykisk syke» virker gjennomgående veldig utdatert.
«Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring.»