psykisk helse

«Arbeidslivet trenger tilstedeværelsen av mennesker som av og til trenger litt ekstra støtte.»