psykisk helse

«Arbeidslivet trenger tilstedeværelsen av mennesker som av og til trenger litt ekstra støtte.»
Dagligspråket og fagspråket brukes på forskjellig vis.
Berg Eriksens fremstilling av «den psykisk syke» virker gjennomgående veldig utdatert.