Annonse

psykiatri

psykiatri

«Marianne Mjaaland kan godt være en kritisk røst uten å spre tåke.»
«Med dagens diagnoser kan «pakkeforløp» sementere en ulik og dårlig tilpasset praksis.»
«Man kan undre seg over myndighetenes hensikt med å tre pakkeforløp nedover psykisk helsevern.»
«Dommerne fulgte bare de råd som ble fremført i retten fra akademisk hold.»
«Hjelpesløst forsøk på å skape kontroll.»