prostitusjon

«Ni år er gått siden Stortinget vedtok forbud mot å kjøpe sex, mens det altså ikke er forbudt å selge sex. Denne uken trakk Høyesterett en konsekvens av loven ved å slå fast…»
«En lov som er vedtatt i beste mening, er ikke det samme som en god lov.»