propaganda

«Når myndighetene på så høyt hold blander seg inn i saken, da er det alvor.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»