presseetikk

«Utover sorgen og ubehaget føler jeg også på en genuin forbløffelse.»