presidentvalg

«Modeller alene er ikke nok, man må også ha god peiling på politikk og samfunn.»
«Kanskje han er en forløper og at dette er retningen Europa beveger seg i.»