posthumanisme

«Det ville vært beroligende dersom transhumanistene selv kunne bekymret seg litt for transhumanismen.»